100 mulige endringer som følge av koronaviruset

For mange bedrifter er endringene i samfunnet på grunn av koronaviruset en dramatisk krise som snur opp ned på alt. Mange bedrifter ønsker likevel å lete etter muligheter i krisen. Slike ambisjoner er en forutsetning for å lykkes og komme styrket ut av krisen.

Krisen utfordrer oss fundamentalt, men kan og vil også føre til nyskaping og innovasjon. For å kunne gripe fatt i de mulighetene som helt sikkert vil oppstå må man tørre å tenke annerledes og kreativt, det er nettopp det vi gjør i TRY Råd.

Vi har lest det vi har kommet over av tilgjengelige artikler og fagstoff, og vi har snakket med kunder, samarbeidspartnere og kolleger om hvordan fremtiden kan se ut.

Resultatet er denne listen med 100 endringer vi tror kan påvirke verden under og etter korona. Fyll inn skjemaet for å få tilgang til rapporten.

 

Vi kan hjelpe deg

Drømmer og visjoner tar en bedrift langt, men uten fakta og god innsikt i situasjonen, forblir dette kun en drøm for mange bedrifter. 

Derfor har vi i TRY Råd styrket vår satsning på nettopp dette. Vi har tilgang til et bredt spekter av tallmateriale, og gjennomfører analyser for virksomheter, basert på hvordan endringen i samfunnet har påvirket akkurat dem.

Næringslivet vil stå overfor mange valg den neste tiden. Kunnskap om endringer i forbrukervaner, politiske prosesser, tiltakspakkenes virkning, mediebruk, tillit til myndigheter og mediedekning av koronakrisen er nødvendig for å manøvrere riktig i tiden fremover.

Våre rådgivere har bred bakgrunn fra viktige posisjoner i politikk, media og næringsliv. Vår ambisjon er å være de beste sparringspartnerne for hvordan vår innsikt og kunnskap kan hjelpe våre kunder med å komme styrket ut av krisen.

Ta kontakt med Sindre Beyer på sindre.beyer@try.no /90992078 eller en av våre rådgivere dersom du ønsker en slik analyse for din bedrift.